Funnet på Missund, Steinsholt

Funnet! Ukastrert hannkatt har hengt på Missund på Steinsholdt siden sensommeren. Er det noen som kjenner pus? Tlf 48098291

juli 2017: katten er vekk, men finner holder et øye om den kommer tilbake

Kommentarer

Oppholdssted