Funnet ved Sneltvedtveien

Funnet Sneltvedtveien!
Oppholder seg rundt sneltvedt veien 165. Sannsynlig vis en jente pus. Er litt redd.
Kontakt Jan filip Abrahamsen Tlf 97686417

Kommentarer

Oppholdssted