Om oss

Omplassering og mottak av katter

Redd Dyra står for mottak, omplassering og alt stell av kattene de får inn. Likedan det å samle inn penger. Alt dette utføres på et idealistisk grunnlag med frivillig innsats av deltakerne.
Stiftelsen Redd Dyra Telemark får alle sine penger til drift fra trofaste givere. Noe kommer også som gebyrer vi tar for kattene. Selv om det drives et arbeid som er av sammfunnsmessig art, har til nå ingen offentlig instans/kommune gitt et rødt øre – de er forespurt.

Vi adopterer i all hovedsak ut til Telemark.

Hjelper katter i nød

Det er uansvarlige katteeiere som i de fleste tilfeller er årsaken til at det blir så mange hjemløse katter. Dessverre er det altfor lett å anskaffe seg en katt uten å tenke på det ansvaret det er for kanskje 15 – 20 år fram i tid. Det å få en kattunge til sommerferien er heller ikke noe ukjent fenomen og når ferien er over blir katten igjen. Vi har fått inn mange «feriekatter» fra forskjellige hyttefelt. Vi tar vare på bortkomne og etterlatte dyr så langt vi har mulighet, staller de opp og gir de nye hjem. På den måten sparer vi kommunene for de problemene det blir når bestanden av hjemløse katter blir for stor. Det vil alltid være noen katter som overlever og formerer seg. En hunnkatt kan få 3 – 4 kull i året og 4- 5 unger i hvert kull – det blir fort mange katter.

Vaksinert, øremerket og kastrert

Alle voksne katter vi leverer ut er vaksinerte, øremerket og kastrert/sterilisert og blir dermed ikke opphav til nye kattefamilier. Blir det overtatt for eksempel en kattunge, må eieren forplikte seg til å få katten kastrert/sterilisert når den blir gammel nok. Vi har en avtale med flere lokale dyreklinikker som gjør dette til redusert pris fordi det er en Redd Dyra katt. Hjem som får dyr fra oss blir orientert om hvordan de bør behandle sine nye familiemedlemmer, dette i form av brosjyrer og kontrakter som må gjennomgåsfør et dyr kan overdras.

Historie

1977

Redd Dyra er en videreføring av Foreningen til Omplassering av Dyr i Telemark som ble startet i 1977, den første i landet med Nora Jakobsen som initiativtaker. I begynnelsen ble hunder og noen hester omplassert.

1986

I 1986 var det nødvendig med en reorganisering – Redd Dyra Telemark ble etablert. Det ble da startet med omplassering av katter i tillegg til hunder. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med Skien Dyreklinikk.

1990

I 1990 begynte samarbeidet med Rising Dyreklinikk og Redd Dyra etablerte egen kattestall («Kattebua») på Grenland Dyrepensjonat hvor man var fram til høsten 1999. Grunnen til at man kunne bygge opp Noras Ark var en arv mottatt fra Agnete Haug i Drangedal. Vi var veldig glad da vi kunne flytte til Vestre Borge, men lokalene ble etter hvert for små. Vi kunne tenkte oss større plass både for kattene, medhjelpere og besøkende og var på utkikk etter egnede lokaler.

2009 – Nå

I 2009 fikk vi igjen en stor arv og planleggingen begynte for alvor. Vi valgte å flytte tilbake til området ved Grenland Dyrepensjonat. Der bygde vi nytt hus og kunne flytte inn i nye lokaler mars 2012.

cat_palm